Marketing

Hỗ trợ phòng marketing thực hiện các chiến dịch email, tin nhắn quảng bá thương hiệu, thực hiện thăm dò ý kiến khách hàng thông qua email.

Các Module hỗ trợ marketing:

-          Quản lý tiềm năng

-          Quản lý danh sách liên hệ

-          Quản lý thông tin khách hàng

-          Quản lý email & chiến dịch marketing

-          Quản lý chương trình thăm dò (Survey) qua email

Marketing

BestCRM hỗ trợ marketing

BestCRM cung cấp các module hỗ trợ marketing nhằm giúp phòng marketing tạo các chiến dịch, gởi email marketing, sms marketing, báo cáo kết quả chiến dịch marketing. Hỗ trợ phòng sales quản lý tiềm năng, cơ hội kinh doanh mới.

Marketing

Tạo tiềm năng mới

Tự động thêm mới khách hàng tiềm năng vào CRM nhờ vào form thông tin khách hàng tiềm năng (chèn vào website), tự động phân phối thông tin khách hàng tiềm năng vào các chiến dịch Marketing.

Marketing

Tạo chiến dịch marketing

Tạo các email thông báo tin tức mới, email marketing và những chiến dịch không dùng mail. Giám sát kết quả các chiến dịch marketing theo thời gian thực (real-time)

Marketing

Tự động hoá marketing

Sử dụng module Quy trình làm việc để tự động thêm khách hàng tiềm năng, tự động gởi những email theo mẫu được soạn trước theo đúng thời điểm. Tự động phát hiện những khách hàng tiềm năng và chỉ định cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng.

Marketing

Kết nối bên thứ 3

BestCRM cung cấp API để kết nối với bên thứ 3 như tổng đài IP, Mailchimp,…

0984114860