Dịch vụ khách hàng

Cung cấp các Module hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Giám sát lịch sử giao dịch khách hàng

Các Module hỗ trợ chăm sóc khách hàng:

-          Quản lý tiềm năng

-          Quản lý danh sách liên hệ

-          Quản lý lịch sử giao dịch khách hàng

-          Ghi chú các thông tin khách hàng

-          Quản lý và phân phối vụ việc

-          Quản lý chiến dịch thăm dò ý kiến khách hàng (Survey)

Dịch vụ khách hàng

Click-to-call

Chỉ 1 click vào số điện thoại của khách hàng trên CRM để quay số tự động (Kết nối tổng đài IP). Ghi chú chi tiết thông tin cuộc gọi, phân chia tình trạng cuộc gọi theo trạng thái tương tác với khách hàng để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Dịch vụ khách hàng

Call pop-up

Tự động pop-up thông tin khách hàng khi khách hàng gọi đến. Giúp nhân viên nhận diện khách hàng cũ, lưu nhanh thông tin khách hàng mới.

Dịch vụ khách hàng

Quản lý và phân phối vụ việc (Case)

Hỗ trợ chèn form hỗ trợ kỹ thuật vào website. Khi khách hàng điền thông tin yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, CRM sẽ tự động tạo vụ việc trên CRM và phân phối vụ việc cho bộ phận kỹ thuật theo quy trình đã tạo trước. Quản lý vụ việc theo tình trạng mở/đóng

Dịch vụ khách hàng

Tạo chiến dịch thăm dò ý kiến khách hàng

Cho phép tạo hệ thống câu hỏi thăm dò ý kiến khách hàng. Gởi email hàng loạt cho khách hàng để thực hiện thăm dò. Thống kê kết quả khi chiến dịch kết thúc. Giúp doanh nghiệp nhận ra ưu/khuyết điểm của sản phẩm/dịch vụ của mình nhằm thực hiện các chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm/ dịch vụ.

0984114860